Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2012

mramber
Reposted fromtwice twice viagab-rys gab-rys
mramber
Reposted fromtrup trup viagab-rys gab-rys

February 18 2012

mramber
9419 9607 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viagab-rys gab-rys

February 15 2012

mramber
mramber
mramber
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromcollarbones collarbones viaseksgrupowy seksgrupowy
mramber
2251 c447 420
Reposted frometerycznie eterycznie viaseksgrupowy seksgrupowy
mramber
2509 fca6 420
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viaseksgrupowy seksgrupowy
mramber
znudzimy się i pozabijamy po tygodniu, ale pomyśl o tych łunach, które pozostawimy za sobą.
— mój ulubiony listopad świetlickiego
Reposted fromtola tola viaseksgrupowy seksgrupowy
mramber
– Nie wiem, czy tam dokąd pojedziemy znajdę pracę. Jestem leniwy. Szybko się zniechęcam.
– Nie szkodzi.
– Chyba jestem pijakiem. Będę pił codziennie i będę się z tego cieszył.
– Skoro to lubisz.
– Nie potrafię okazywać uczuć. Rzadko kupuję dziewczynkom kwiaty. Właściwie wcale.
– Dobrze.
– Potrafię ranić ludzi. Najbardziej tych, na których mi zależy.
– Jestem cierpliwa.
— "Sara"
Reposted fromohwow ohwow viaseksgrupowy seksgrupowy
mramber
2010 c2ce 420
-Stachura
Reposted fromiamnotarobot iamnotarobot viaseksgrupowy seksgrupowy
mramber
9584 5e68
mramber
mramber
4618 772e 420
mramber
4600 81bc
Reposted byhadja hadja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl